Діяльність ІРЦ №5 Оболонського району міста Києва

ІРЦ №5 Оболонського району м. Києва розпочав свою діяльність з 29 травня 2019 року. На сьогоднішній день в центрі працюють: директор, головний бухгалтер, 3 практичних психолога, 2 учителя логопеда, 1 соціальний педагог, 1секретар-друкарка, 1 прибиральник службових приміщень. 

ІРЦ забезпечений педагогічними працівниками на 50% та необхідним обладнанням для роботи з дітьми з ООП. В ІРЦ працюють 3 фахівці першої категорії, 2 фахівці другої категорії та 2 спеціалісти.

Основними завданнями ІРЦ №5 є такі: забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно- технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти; проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини; надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

За період з 12 червня по 29 листопада 2019 року  було проведено 200 комплексних оцінок розвитку дітей та розроблення рекомендацій щодо освітньої програми відповідно до потенційних можливостей дітей. 

Фахівцями ІРЦ було надано 562 консультації батькам щодо: наявних закладів освіти, які забезпечують здобуття освіти дітям з різними нозологіями; процедури зарахування до цих закладів; умови навчання та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дитині; ознайомлення батьків дитини з висновком про комплексну оцінку розвитку дитини; надання консультативно-психологічної допомоги та проведення бесід з батьками з метою формування позитивної мотивації щодо розвитку дітей з різними нозологіями.

Проведено: просвітницька робота в закладах дошкільної  й загальної середньої освіти: 10  – ЗДО, 12 – ЗСО; 2 засідання з психологами району з питань організації та надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП.

ІРЦ співпрацює з закладами освіти, в листопаді був проведений захід ознайомлення студентів психологів Київського національного лінгвістичного університету з роботою ІРЦ.