Формування у дітей елементарних споживчих уявлень про ресурси, товари, послуги, гроші

Сьогодні, у час ринкових відносин й інформаційного суспільства, з самого дитинства людині необхідно мати хоча б елементарні економічні уявлення й навички відповідної поведінки. Економіка пронизує все наше життя, тому так важливо змалку вводити дітей в її світ, формувати економічну компетентність, що є невід’ємною складовою життєвої компетентності.

Систему освітньої роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку розроблено згідно концепції особистісно-орієнтованого підходу до виховання на основі вимог Базового компонента дошкільної освіти України.

У новій редакції Базового компонента дошкільної освіти передбачено формування у дітей елементарних споживчих уявлень, зокрема про ресурси, товари, послуги, гроші.

Завдання економічного виховання в нашому дошкільному навчальному закладі реалізуються за такими основними тематичними розділами: «Наші потреби», «Праця багатство народу», «Ресурси, природні ресурси, блага», «Купівля, гроші, товар», «Ми – господарі».

Метою методичного об`єднання, яке пройшло  дошкільному навчальному закладі №664 було показати як наші вихователі сприяють підготовці грамотної, бережливої, економної, працьовитої людини, з образом якої асоціюється людина-господар; виховання всебічно гармонійно розвиненої дитини дошкільного віку.

       Вихователь Пересьолова Дар`я Вікторівна про вела  гру-заняття  «Конкурс юних економістів». В якому показала, що економічною діяльністю для дітей може бути спостереження за економічним процесами, виконання соціально – економічних ролей, участь в економічних взаємозв’язках між людьми. Для дошкільників це стає можливим саме в процесі ігрової діяльності, оскільки гра починається з перетворення реальної соціально – економічної ситуації в уявну. Саме тому вихователям слід звернути увагу на основні позиції в організації ігор економічного спрямування.

      Під час заняття діти навчилися  бережливо використовувати речі для ігор, по-господарськи поводитися в дитячому садку, вдома, на вулиці, у природному оточенні; ощадливо ставитися до грошей, економно й раціонально їх витрачати, розповідати про необхідність грошей; бережно ставитися до води, електроенергії; розв’язувати проблемні ситуації, аналізувати їх, оцінювати свої вчинки.

 Також нашими педагогами створена методична база для здійснення економічної освіти дошкільників, що містить демонстраційний, роздатковий матеріал, методичну та художню літературу, розробки занять, бесід, дидактичні, сюжетно-рольові ігри.

Набуття та збагачення первинного економічного досвіду не лише забезпечить дошкільникам опанування елементарними економічними знаннями, готовність до адекватних ситуацій дій, формування базових якостей, але й стане підґрунттям для подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду.

     Закінчилось методоб`єднання   проведенням квесту  для педагогів на тему: «Ігри вихователів патріотів» де вихователі мали змогу прийняти участь у різних конкурсах та поділитися обміном думками заходу.