Літо, літечко прийшло – дітям радість принесло!

Яскравої літньої пори, коли звідусіль лине дзвінкий пташиний спів, а око милує різнобарв’я трав, здається, у самому повітрі бринить натхнення.   Споглядаючи  цю красу, хочеться її примножувати: образним словом, неповторною мелодією, грайливим рухом.

Улітку, коли вся природа ніби запрошує нас до відпочинку, важливо правильно організувати й змістовно наповнити життєдіяльність дітей.

Для дітей літо — без­турботна пора позитив­них емоцій та приємного відпочинку. Цієї пори перед нами щоразу постають за­питання: як перетвори­ти знайомі дошкільникам ділянки закладу дошкільної освіти в не­звичайний світ та створи­ти сприятливі умови для повноцінного відпочинку кожної дитини?

Щоб зробити перебу­вання дошкільників у дитя­чому садку влітку цікавим і невимушеним, педагогічний колектив  ЗДО №607   щоденно уріз­номанітнює  їхню жит­тєдіяльність, організовуючи, зокрема, творчі майстерні, реа­лізовуючи проекти, залучаючи дітей до дослідницької та тру­дової діяльності, а також вла­штовуючи для них сюрпризні моменти та розваги, що ство­рюють радісний, піднесений настрій. Водночас влітку збільшується  час перебування ді­тей на свіжому повітрі та   здійснюються фізкультур­но-оздоровчі заходи.

Обов’язковими атрибута­ми організації цікавої діяльності влітку в ЗДО № 607 є, звісно,  книги, кольоро­ві олівці, фарби та крейда.  Ма­лювання чудово розвиває уяву та фантазію, а використання яскравих фарб і нетрадиційних технік малювання та дизайн-діяльності сприяє розвитку твор­чого потенціалу дошкільників.

Літній період особливо сприятливий для зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку, початку загартування дитячого організму, як у в повсякденному житті, так і спеціально організованого.  

 Важливо всесторонньо використати сприятливі для зміцнення здоров’я дітей умови літнього часу і  сприяти тому щоб кожна дитина зміцніла і загартувалася.