Питання виховання творчої особистості обговорили вихователі і методисти в ЗДО №607

Виховання творчої особистості – одне з найважливіших соціальних завдань, які покликані розв’язувати всі ланки освіти. Широкі можливості для проникнення дошкільнят у творчий процес дає художня праця. Залучаючи до неї дитину, вихователь не лише сприяє її психічному розвитку і становленню особистості, а й спонукає до відтворення прекрасного.

Як підсумок роботи педагогічного колективу над одним із пріоритетних завдань на 2018-2019 н.р., проведена педагогічна рада з художньо-естетичного та творчого розвитку дошкільників засобами художньої праці, організації художньої праці на основі сучасних інноваційних підходів зображувальної діяльності.

На педраді вихователі різних вікових груп розповідали про власний досвід роботи з даного питання.

В процесі спільного обговорення провідним висновком стало те, що, організовуючи художню працю з дошкільниками, треба йти шляхом від простого до складного і радіти кожній дитячій роботі, навіть самій примітивній. Поступово спонукати дітей до більш складного сюжету, творчої імпровізації, художнього смаку, створювати таке середовище, яке сприяє прояву творчості, тепла, довірливої атмосфери, пробуджувати інтерес, надавати дітям можливість пережити захоплення, задоволення, проявити ініціативу, самостійність. Також важливо заохочувати вихованців узгоджувати свої дії , допомагати один одному. Обов’язково відзначати успіхи дітей, їх досягнення у діяльності.

Були проведені майстер-класи, на яких кожен педагог мав змогу вибрати ту діяльність, яка його зацікавила, виявити власні творчі здібності.

Стало традицією проводити в ЗДО №607 методичні заходи динамічно і творчо, з гармонійним поєднання теоретичної інформації та практичної діяльності.