Сенсорний розвиток дітей раннього віку є одним з ключових моментів у вихованні та розвитку особистості

Сенсорне виховання – це унікальний, захоплюючий процес, в якому беруть участь не тільки живі суб’єкти, а й всі можливі об’єкти, які можуть оточувати малюка.

Метою методичного об єднання, яке пройшло в закладі дошкільної освіти №664, було показати як наші вихователі реалізовують  завдання сенсорного виховання під час різних видів діяльності — гри, праці, спілкуванні, навчанні, самостійній художній діяльності тощо.

Вихователь Довбиш Віра Володимирівна  провела  заняття  «Запрошення до весняного лісу». В якому показала, що ознайомлюючи  дітей із властивостями предметів насамперед слід включати виокремлення кольору, форми, величини як особливих властивостей предметів, без чого не можуть бути сформовані повноцінні уявлення. виокремлення властивостей відбувається за допомогою співвіднесення властивостей предметів із засвоєними еталонами.

      Під час заняття діти навчилися  успішно виділяти  і враховувати  колір, форму, величину, фактуру та інші ознаки предметів і явищ при виконанні ряду практичних дій; групувати  у відповідності із зразком предмети за кольором, формою, величиною та іншими властивостями при виборі з чотирьох різновидів; відбирати  предмети необхідної форми або кольору для розвитку самостійної сюжетної гри .

Все вищезазначене дозволяє говорити про надзвичайну актуальність та значущість сенсорного виховання дітей в ранньому віці, необхідність максимального врахування психофізіологічних особливостей розвитку дитини в процесі створення оточуючого її предметно-ігрового середовища.

Таким чином,  доцільно та цікаво спланований сенсорний розвиток дітей раннього віку дасть позитивні результати, тому що, щоб із зернятка з’явився паросток, до нього слід благоговійно ставитись; не сподіваючись лише на саму природу. Цей паросток треба плекати, своєчасно підживлювати і поливати, відкривати сонячному промінню, а отже, забезпечити йому життя, що відповідає його природі, призначенню, темпам розвитку.

Наприкінці засідання методичного об’єднання педагоги мали змогу обмінятись думками та поділитись свої досвідом.